ඇය අතේ වැස්ලින් තවරලා ඒ මත සුවද විලවුන් ආලේප කළා

වැස්ලින් කියන්නේ අපිට වෙළදපොලෙන් ඉතා පහසුවෙන් හා අඩු මිලක් යටතේ මිලදී ගත හැකි දෙයක්. හැබැයි වැස්ලින් යොදා ගෙන කර ගන්න පුළුවන් වැඩ ගැන ඒ තරම්ම ලොකු දැනුමක් අපේ රටේ අයට නම් නෑ වගේ. වැස්ලින් යොදා ගෙන අපේ ජිවිතේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කීපයක්ම පහසු කර ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් කාන්තාවන්ට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අද විශ්ම ලෝකයෙන් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ මේ නිවසේ මේ තරම් කාලයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඔහේ තියලා තියපු වැස්ලින් බෝතලෙන් කර ගන්න පුළුවන් අපුරු දේවල් ටිකක්.

Add Comment