ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගැනීමේදී සැළකිලිමත් විය යුතු දේවල් 9ක්

ආයුබෝවන්!​ ​ෆෝන්​ ​එකක්​ ​ගනිද්දී​ ​අපි​ ​සැලකිලිමත්​ ​විය​ ​යුතු​ ​බොහෝ​ ​දේවල්​ ​තිබෙනවා.​ ​අද​ විශ්ම ලෝකය තුලින් ​අපි​ ​ඔබව දැනුවත් කරන්න සුදානම් වෙන්නේ මෙන්න මේ ගැනයි

1.​ ​නිමාව

ෆෝන්​ ​එකක​ ​කල්​ ​පැවැත්මට​ ​ගොඩක්ම​ ​වැදගත්​ ​වන​ ​දෙයක්​ ​තමයි​ ​එහි​ ​කල්​ ​පැවැත්ම.​ ​ලෝහ,​ ​වීදුරු​ ​සහ ප්ලාස්ටික්​ ​අලුත්​ ​ෆෝන්වල​ ​වැඩිපුරම​ ​පාවිච්චි​ කරනවා.​ ​ඉතින්​ ​ෆෝන්​ ​එක​ ​අතට​ ​ගත්ත​ ​ගමන්​ ​ඔබේ​ ​පාවිච්චියේ හැටියට​ ​මේක​ ​ඔරොත්තු​ ​දෙන්න​ ​පුළුවන්ද​ ​කියලා​ ​පොඩ්ඩක්​ ​තට්ටුවක්​ ​දාලා​ ​බලන්න.​ ​නිතර​ ​ෆෝන්​ ​එක​ ​බිම දාගන්න​ ​කෙනෙක්​ ​නම්​ ​ප්ලාස්ටික්​ ​තමයි​ ​හොඳම.

2.​ ​ප්‍රමාණය

ෆෝන්​ ​එකේ​ ​ප්‍රමාණය​ ​ගොඩක්ම​ ​තීරණය​ ​කරන්නේ​ ​ෆෝන්​ ​එකේ​ ​තිරයයි.​ ​ඔබ​ ​නිතර​ ​වීඩියෝ,​ ​චිත්‍රපටි​ ​බලනවා නම්​ ​ටිකක්​ ​ලොකු​ ​තරමේ​ ​එකක්​ ​තියෙන​ ​එක​ හොඳයි.​ ​ඒත්​ ​ඉතින්​ ​අතේ​ ​තියාගෙන​ ​බස්​ ​එකේ​ ​එල්ලිලා​ ​තනි​ ​අතින් වුණත්​ ​පාවිච්චි​ ​කරන්න​ ​පුළුවන්​ ​වගේ​ ​ඔබේ​ ​එදිනෙදා​ ​ක්‍රියා​ ​පිළිවෙළට​ ​ගැලපෙන​ ප්‍රමාණයේ​ ​එකක්​ ​ගන්නත් අමතක​ ​කරන්න​ ​එපා.​ ​සාමාන්‍යයෙන්​ ​අඟල්​ ​5.5ක​ ​වගේ​ ​එකක්​ ​ඕනම​ ​දේකට​ ​ගැලපෙනවා.

3.​ ​ප්‍රොසෙසරය

ෆෝන්​ ​එකේ​ ​වේගයට​ ​බලපාන​ ​තවත්​ ​සාධකයක්​ ​තමයි​ ​ප්‍රොසෙසරය​ ​කියන්නේ.​ ​මේ​ ​අගය​ ​ජී​ ​-​ ​එච්​ ​-​ ​ඉසෙඩ් හෙවත්​ ​ගිගාහර්ට්ස්​ ​කියලා​ ​අංකයකින්​ ​දක්වලා​ තියෙනවා.​ ​එය​ ​වැඩි​ ​වන​ ​තරමට​ ​වේගයත්​ ​වැඩි​ ​වෙනවා.​ ​මිනුමක් විධියට​ ​ගිගාහර්ට්ස්​ ​1.2​ ​GHz​ ​වුණු​ ​ඔක්ටාකෝ​ ​ප්‍රොසෙසරයක්​ ​ටිකක්​ ​බර​ ​වැඩකට​ ​වුණත්​  හොඳටම​ ​ඇති.

4.​ ​රැම්​ ​එක

ෆෝන්​ ​එකේ​ ​වේගයට​ ​රැම්​ ​එක​ ​නම්​ ​ටිකක්​ ​වැඩිපුර​ ​නැතුවම​ ​බැහැ.​ ​මේ​ ​කාලයේ​ ​නම්​ ​අඩු​ ​තරමේ​ ​3GB​ ​රැම් එකක්වත්​ ​තිබෙනවා​ ​නම්​ ​තව​ ​අවුරුද්දක්​ ​දෙකක්​ ​ෆෝන්​ ​එක​ ​ස්ලෝ​ ​නොවී​ ​පාවිච්චි​ ​කරන්න​ ​පුළුවන්​ ​වේවි.

4.​ ​ඉදිරිපස​ ​සහ​ ​පසුපස​ ​කැමරාව

කැමරාවේ​ ​ගුණාත්මක​ ​බව​ ​බලන්නේ​ ​මෙගා​ ​පික්සල්​ ​හෙවත්​ ​එම්​ ​-​ ​පී​ ​අගයෙන්.​ ​හැබැයි​ ​ඉතින්​ ​ඒ​ ​අගය​ ​වැඩි වුණාටම​ ​කැමරාවේ​ ​කොලිටිය​ ​වැඩි​ ​වෙන්නේ​ ​නැහැ.​ ​ඒකට​ ​පික්සල්​ ​ප්‍රමාණය,​ ​ISO​ ​අගය​ ​වගේ​ ​ගොඩක්​ ​දේවල් බලපානවා.​ ​ඔබ​ ​නිතර​ ​සෙල්ෆි​ ​ගන්නා​ ​කෙනෙක්​ ​නම්​ ​ඉදිරිපස​ ​කැමරාව​ ​ටිකක්​ ​වැඩි​ ​අගයක​ එකක්​ ​ගන්න​ ​බලන්න. අඳුරේදි,​ ​අත​ ​සෙලවෙද්දී​ ​හොඳ​ ​ඡායාරූපයක්​ ​ගන්න​ ​පුළුවන්​ ​කැමරාවක්​ ​නම්​ ​චාරිකාවක්​ ​යන​ ​ඔබට​ ​බොහොම වැදගත්​ ​වේවි.​ ​ඒ​ ​නිසා​ ​ෆෝන්​ ​එත​ ​මිලදී​ ​ගන්නට​ ​කලින්​ ​අතට​ ​අරගෙන​ ​පින්තුර​ ​කිහිපයක්​ ​අරගෙන​ ​බලන්න.

5.​ ​බැටරිය

ඔබ​ ​ෆෝන්​ ​එක​ ​පාවිච්චි​ ​කරන​ ​ප්‍රමාණය​ ​අනුව​ ​බැටරිය​ ​බලපානවා.​ ​සාමාන්‍යයෙන්​ ​එම්​ ​ඒ​ ​එච්​ ​හෙවත්​ ​පැයට​ ​මිලි ඇම්පියර්​ ​ප්‍රමාණය​ ​3000ක්​ ​වගේ​ ​ගහලා​ තියෙන​ ​එකක්​ ​ගත්තොත්​ ​දවස​ ​පිරිමහ​ ​ගන්න​ ​පුළුවන්​ ​වේවි. කොහොමටත්​ ​ගත්තාට​ ​පස්සේ​ ​බ්‍රයිට්නස්​ ​අඩු​ ​කරලා​ ​එහෙම​ ​පාවිච්චි​ ​කළාම​ ​බැටරිය​ ​තවත්​  බහින්නේ​ ​නැතුව තියාගන්න​ ​පුළුවන්.

6.​ ​මෙහෙයුම්​ ​පද්ධතිය

ෆෝන්​ ​එකේ​ ​මෙහෙයුම්​ ​පද්ධතිය​ ​අලුත්​ ​වෙන​ ​තරමට​ ​එයට​ ​ලැබෙන​ ​පහසුකම්නුත්​ ​නිකම්ම​ ​වැඩිවෙනවා.​ ​ෆෝන් එක​ ​නිෂ්පාදිත​ ​වර්ෂය​ ​අලුත්​ ​වෙන​ ​තරමට​ ඔබට​ ​අලුතින්​ ​එන​ ​OS​ ​updatesනුත්​ ​ලබා​ ​ගන්න​ ​පුළුවන්.​ ​ඉතින්​ ​අවුරුදු කීපයකට​ ​පාවිච්චි​ ​කරන්න​ ​බලාගෙන​ ​ගන්නවා​ ​නම්​ ​නිෂ්පාදිත​ ​වර්ෂය​ ​අලුත්​ ​එකක්ම​ ​ගන්න

7.​ ​අභ්‍යන්තර​ ​ධාරිතාව

ඉන්ටර්නල්​ ​ස්ටෝරේජ්​ ​එක​ ​අඩු​ ​තරමේ​ ​16GB​ ​කියලා​ ​ගහපු​ ​එකක්වත්​ ​නොගත්තොත්​ ​මේ​ ​කාලේ​ ​නම්​ ​පාවිච්චි කරන්න​ ​අමාරුයි.​ ​ඇප්ස්​ ​වැඩි​ ​වෙද්දි​ ​ඒකත්​ පිරිලා​ ​යනවා.​ ​හැබැයි​ ​එස්ඩී​ ​කාඩ්​ ​දාන්න​ ​පුළුවන්​ ​ෆෝන්​ ​එකක්​ ​නම් සින්දු,​ ​පින්තූර​ ​එහෙම​ ​ඒකේ​ ​තියන්න​ ​පුළුවන්​ ​නිසා​ ​වාසියක්​ ​තියෙනවා.

8.​ ​ආරක්ෂාව

දැන්​ ​එන​ ​බොහොමයක්​ ​දුරකථනවල​ ​ෆින්ගර්ප්‍රින්ට්​ ​සෙන්සර්ස්​ ​තියෙනවා.​ ​ඉතින්​ ​පාස්වර්ඩ්​ ​එක​ ​ගහනවාට​ ​වඩා​ ​ඒ වගේ​ ​ආරක්ෂාවක්​ ​ෆෝන්​ ​එකට​ ​ලැබෙන​ එක​ ​බොහොම​ ​වැදගත්.​ ​එතකොට​ ​යාළුවොන්ට​ ​ෆෝන්​ ​එක​ ​අහුවුණාම ෆේස්බුක්​ ​එකට​ ​අනංමනං​ ​දාන​ ​එක​ ​නවතිනවා.

9.​ ​සවුන්ඩ්

තාමත්​ ​ජැක්​ ​තියෙන​ ​හෙඩ්සෙට්​ ​බහුල​ ​නිසා​ ​ෆෝන්​ ​එකේ​ ​හෙට්සෙට්​ ​ජැක්​ ​එකක්​ ​තියෙන​ ​එක​ ​ඕනම​ ​හෙඩ්සෙට් එකක්​ ​ගහන්න​ ​අවස්ථාව​ ​දෙන​ ​හින්දා​ ​වටිනවා.​ ​ඒ​ ​වගේම​ ​ෆෝන්​ ​එකේ​ ​ස්පීකර්ස්​ ​දෙකක්​ ​තිබෙන​ ​එක​ ​සද්දෙට සින්දු​ ​අහනවා​ ​නම්​ ​වැදගත්​ ​වේවි.

ඉතින්​ ​මේ​ ​දේවල්​ ​ඔබට​ ​වැදගත්​ ​වුණා​ ​නම්​ ​මේ​ ​ලිපියට ​ලයික්​ ​එකක්​ ​දාලා​ විශ්ම ලෝකය ෆේස්බුක් පිටුවත් ලයික් ​ කරලා තියා ගන්න. ඔබට සුබ දවසක් !!!

තඹරු​ ​විජේසේකර

Add Comment