දුර ගමනක් ගියාම කකුල ඉදිමෙන්නේ ඇයි – මෙන්න විද්‍යාත්මක හේතුව

දුර ගමනක් ගිහිල්ලා ගෙදර එද්දී ඇතැමෙකුගේ කකුල් දෙක හොඳටම ඉදිමිලා තිබෙනවා ඔබ දැක ඇතුවාට කිසිදු සැකයක් නෑ. ඇතැම් විට ඒ අත්දැකීම ඔබත් විඳලත් ඇති. විශේෂයෙන්ම මැදිවියේ වෙසෙන ගැහැණු පිරිමි බොහෝ දෙනා මේ ගැටලුවට මුහුණ පානවා. ඇත්තටම මෙය රෝගී තත්ත්වයක් ද? එක දිගට පැය 6ක් 8ක් පමණ වාහනයක් තුළ ඉඳගෙන දුර ගමනක් ගියාම කකුලේ ඉදිමීමක් සිදු වෙන මේ රෝගයට කියන නම තමයි Deep Vein Thrombosis (ඩීප් වේන් ත්‍රොම්බොසිස් ) කියන්නේ. කෙටියෙන් වෛද්‍යවරු කියන්නේ DVT කියලා. මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා දැන් බලමු.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Add Comment