මේ වීඩියෝව බැලුවොත් නම් කිසිම දෙමාපියෙක් වැරදි කරන එකක් නෑ

හිරේ ඉන්න තත්තාලාට දරුවෝ බලලා එන්න එක දවසක් නිදහස දුන්නා – මේ වීඩියෝව බැලුවොත් නම් දරුවන්ට ආදරේ කිසිම දෙමාපියෙක් වැරදි කරන එකක් නෑ.

පසුගිය දිනෙක ඇමරිකාවේ මිචිගන් නුවර අපුරු හමුවීමක් සංවිධානය උනා. මෙම හමුව සංවිධානය කෙරුනේ නිදහස් ස්ථානයක් තුල නම් නෙවෙයි. එම නගරයේ ප්‍රධාන සිර ගෙයක් තුල. හමුව සදහා සහභාගී වීම සදහා අවසර ලැබුනේ කාලයක් තිස්සේ සිර දඬුවම් විදින පියවරුන් පිරිසකට. එහිදී ඔවුන්ට තම දුදරුවන් සමගින් එක් දවසක් නිදහසේ ගත කරන්නට අවස්ථාව ලැබුනා.

මෙම සිරකරුවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් නියම උනු අය. මේ ලැබුණු අවස්ථාව ඔවුන් කිසිදා නොසිතු දෙයක්. මේ වැඩසටහන නම් කර තිබුනේ One Day With God නමින්. අද විශ්ම ලෝකයෙන් මේ වැඩසටහනේ අති සංවේදී අවස්ථා කැටි කර ගත් වීඩියෝවක් පෙන්වන්නම්. මේ වීඩියෝව බැලුවොත් නම් දරුවන්ට ආදරේ කිසිම දෙමාපියෙක් වැරදි කරන එකක් නෑ

Add Comment